Ι. Βαρότσος & Συνεργάτες

Τομείς Δραστηριότητας > Δίκαιο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Διαδικτύου

Δεδομένου ότι μεγάλες αμερικανικές εταιρίες παραγωγής και διάθεσης λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι πελάτες του γραφείου, αυτό έχει αποκτήσει ιδιαίτερη εμπειρία στη διαπραγμάτευση και κατάρτιση διαφόρων τύπων συμβολαίων, σχετικών με την παροχή αδειών χρήσης λογισμικού, την ανάπτυξη και την τεχνική υποστήριξη λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών την προστασία domain names κλπ.