Ι. Βαρότσος & Συνεργάτες

Τομείς Δραστηριότητας > Δίκαιο Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού

Η αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τη προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αλλά και των δικαστηρίων έχει επανειλημμένα απασχολήσει με επιτυχία το γραφείο. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι συμβουλές προς πελάτες του γραφείου για την κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ προμηθευτών και αντιπροσώπων ή και διανομέων τους.