Ι. Βαρότσος & Συνεργάτες

Τομείς Δραστηριότητας > Διαχείριση και Ανάπτυξη Περιουσιών – Συμβάσεις επί Ακινήτων

Τα απόλυτα συναφή αυτά αντικείμενα αποτελούν δύο από τους παλαιότερους τομείς δραστηριότητας του γραφείου: Συμβόλαια αγοράς και πώλησης, δανειοδοτικές, χρηματοδοτικές και μισθωτικές συμβάσεις ακινήτων, ιδιωτών ή εταιριών, διαχωρισμοί ή συνενώσεις ακινήτων, πράξεις σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού κτιρίων, εργολαβικά, επενδύσεις εταιριών σε ακίνητη περιουσία. Το γραφείο μας ασχολείται επιπλέον, με ζητήματα κτηματολογίου, δασικών αμφισβητήσεων, αμφισβήτησης ιδιοκτησίας από το Δημόσιο, υποστηρίζει Ιδρύματα και έχει εμπειρία στην δικαστική ερμηνεία διαθηκών, με τις οποίες αφήνονται περιουσίες υπέρ κοινωφελών σκοπών.