Ι. Βαρότσος & Συνεργάτες

Τομείς Δραστηριότητας > Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το γραφείο ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών κατά τη σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς σχετικά με την εκτέλεση καλλιτεχνικών έργων, την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, την έκδοση βιβλίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.