Ι. Βαρότσος & Συνεργάτες

Τομείς Δραστηριότητας > Μεταφορές

Το γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες σε ημεδαπές και αλλοδαπές μεταφορικές επιχειρήσεις διεθνών μεταφορών και τις ασφαλιστικές εταιρείες που καλύπτουν τους σχετικούς κινδύνους σε δικαστικό και συμβατικό επίπεδο.