Ι. Βαρότσος & Συνεργάτες

Τομείς Δραστηριότητας > Ίδρυση, Εγκατάσταση και Μετατροπή Εταιριών

Το γραφείο έχει μακρά πείρα στην ίδρυση εταιριών όλων των μορφών, καθώς και στη μετατροπή υφισταμένης εταιρίας σε άλλο εταιρικό μόρφωμα προσφέροντας στον πελάτη την κατάλληλη συμβουλή για τον επωφελέστερο σχεδιασμό, ανασχεδιασμό ή την αναδιοργάνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του.