Ι. Βαρότσος & Συνεργάτες

Τομείς Δραστηριότητας > Εργατικό Δίκαιο

Το γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες και συμβουλές στο πεδίο του εργατικού δικαίου και σε όλα τα θέματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, όπως οι συμβάσεις σε επίπεδο διευθυντικών και μη στελεχών και τη λύση τους. Έχει δε μακρά εμπειρία στις σχετικές με το αντικείμενο αυτό δικαστικές διαφορές.