Ι. Βαρότσος & Συνεργάτες

Τομείς Δραστηριότητας > Εμπόριο – Οργάνωση Δικτύων – Διαφήμιση – Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το γραφείο παρέχει επίσης τις εξωδικαστικές ή δικαστικές υπηρεσίες του σε τράπεζες, εταιρίες τροφίμων, οικιακού και βιομηχανικού εξοπλισμού και άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων, διαθέτοντας ευρεία πείρα στο ελληνικό και ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο των σχετικών αγορών, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης των δικτύων διανομής για τα προϊόντα αυτά και καταρτίζει τις σχετικές συμβάσεις όπως επίσης και συμβάσεις σχετικές με τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων αυτών, αντιπροσωπείες, τα logistics και τις μεταφορές. Επιπλέον το γραφείο προσφέρει νομικές συμβουλές σε θέματα σχετικά με τη διαφήμιση, τις καμπάνιες προβολών, τους γενικούς όρους συναλλαγών, την προστασία του καταναλωτή, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την κατάθεση, προστασία και κατοχύρωση εμπορικών και βιομηχανικών σημάτων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Σημάτων. Στο ίδιο πλαίσιο ο αθέμιτος ανταγωνισμός αποτελεί ιδιαίτερο αντικείμενο ενασχόλησης του γραφείου.