Ι. Βαρότσος & Συνεργάτες

Aρχική

Ο Αλέξιος Ι. Βαρότσος (+1989) έθεσε τις βάσεις του γραφείου που στη συνέχεια αναπτύχθηκε αποκτώντας ελληνική και διεθνή πελατεία.

Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με

Την υπευθυνότητά μας
Την αμεσότητα στην επικοινωνία μαζί τους
Την άμεση ανταπόκριση μας στα ερωτήματά τους
Την ομαδική εργασία μεταξύ των δικηγόρων μας
Τις εξειδικευμένες γνώσεις των θεμάτων που χειρίζεται κάθε μέλος του γραφείου μας
Την επέκταση των γνώσεών μας και των τομέων δραστηριότητάς μας ακολουθώντας τις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις
Τη δημιουργία σταθερών και μακροχρόνιων συνεργασιών
Την ανταπόκριση στις διαφορετικές απαιτήσεις κάθε συνεργασίας με τον πελάτη
Την πλούσια βιβλιοθήκη του γραφείου μας και τη δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία που προσφέρουν τα σύγχρονα μέσα πληροφόρησης και επικοινωνίας