Ι. Βαρότσος & Συνεργάτες

Ανθρώπινο Δυναμικό > ΑΛΕΞΙΑ Ι. ΒΑΡΟΤΣΟΥ, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο

Μέλος του Δ.Σ.Α. από το 2005, Σπουδές: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Master of Laws (LL.M.) του KCL-University of London. Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών. Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Τομείς δραστηριότητας: Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Εταιρειών, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων και Κρατικών Ενισχύσεων, Διοικητικό Δίκαιο, Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Περιβάλλοντος, Πολεοδομικό Δίκαιο, Δικαστηριακή πρακτική.