Ι. Βαρότσος & Συνεργάτες

Ανθρώπινο Δυναμικό > ΕΛΕΝΗ Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΗ, Δικηγόρος στα Πρωτοδικεία Αθηνών και Βιέννης Αυστρίας

Μέλος του Δ.Σ.Α. από το 2005. Σπουδές: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Universidad Complutense de Madrid, Vienna University Law School. Μέλος: Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Βιέννης. Γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά. Τομείς Δραστηριότητας: Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Αστικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Δικαστηριακή πρακτική στην Ελλάδα και την Αυστρία.