Ι. Βαρότσος & Συνεργάτες

Ανθρώπινο Δυναμικό > ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο

Μέλος του ΔΣΑ από το 1994. Σπουδές: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Master of Laws (LL.M) του University of Southampton Μεγ. Βρετανίας. Ξένες γλώσσες: Αγγλικά. Τομείς δραστηριότητας: Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιριών, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Δίκαιο Μεταφορών, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Εμπορικές Συμβάσεις και Συμβάσεις Μεταφοράς, Διανομής και Αντιπροσωπείας Αγαθών, Διαφήμισης και Προβολής Καταναλωτικών Αγαθών, Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, Αγοραπωλησίες Πλοίων, Χρηματιστηριακά Θέματα, Διαχείριση Περιουσιών Δημοσίων Κληροδοτημάτων, Δίκαιο Απαλλοτριώσεων, Δικαστηριακή πρακτική.