Ι. Βαρότσος & Συνεργάτες

Ανθρώπινο Δυναμικό > ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛ. ΒΑΡΟΤΣΟΣ, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο

Μέλος του ΔΣΑ από το 1970. Σπουδές: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Οικονομικό Τμήμα Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Univercité Paris II (Diplôme d’ Études Supérieures D.E.S – υπότροφος Γαλλικής Κυβέρνησης), Salzburg Seminar in American Studies (1984). Μέλος: Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, Ελληνογερμανικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ελληνογαλλικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου. Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Τομείς δραστηριότητας: Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Εταιριών, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Εταιριών, Δίκαιο Αφερεγγυότητας, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Διοικητικό Δίκαιο, Πολεοδομικό Δίκαιο, Απαλλοτριώσεις, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Διαιτησία, Διαμεσολάβηση, Δικαστηριακή πρακτική ενώπιον των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.